E-fatura Seri Kontrolü – Trigger

CREATE TRIGGER [dbo].INN_TR_EBELGE_SERISI_KONTROLU ON [dbo].TBLFATUIRS FOR INSERT AS BEGIN DECLARE @KAYIT INT, @ACIKLAMA NVARCHAR(100), @BELGE_NO NVARCHAR(15), @SUBE_KODU INT, @FTIRSIP CHAR(1) SELECT @BELGE_NO = FATIRS_NO, @SUBE_KODU=SUBE_KODU, @FTIRSIP = FTIRSIP FROM INSERTED …

E-fatura serisi kontrolü

tüm kullanıcılar için; tblfatuirs fatirs_no alanında kod alanı; IS NOT NULL AND ( ( LEFT(FATIRS_NO,3) IN ( SELECT SERI FROM TBLEFATUNO WITH (NOLOCK) WHERE SERI IS NOT NULL UNION ALL …

Netsis Gönderilen Havale/Eft Banka Kodları Atama Scripti

Karşı hesap kodu’nun çıkışına if RGTIP.PropertyValue(“itemindex”) = 1 then RGREHBER.PropertyValue(“itemindex”) = 1 if KARSIBANKAKODU.text = “” then KARSIBANKAKODU.text = “0001” KARSIBANKAKODU.Tag = “0001” KARSIBANKAISMI.Text = “TCMB” KARSIBANKAKODU.PropertyValue(“enableD”) = FALSE end …

E-defterden Muhasebe Fişleri Oluşturma

Gelir idaresine yüklenen e-defterlerden tekrar muhasebe fişlerini oluşturmak için yapılan çalışmadır. Logo Muhasebe Fişlerini yeniden oluşturur. Netsis Muhasebe Fişlerini yeniden oluşturur.

2019 Bordro Parametreleri

2019 BORDRO PARAMETRELERİ   1. Dönem 2. Dönem   01.01.2019 – 30.06.2019 01.07.2019 – 31.12.2019 Günlük Brüt Asgari Ücret ₺85,28 ₺85,28 Aylık Brüt Asgari Ücret ₺2.558,40 ₺2.558,40 Aylık Net Asgari …

Uzak Masaüstü Bağlantı Hatası

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660 In order to retrieve the usual access to your Windows VPS / Remote Desktop Access you …

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Güncellemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.04.2018 tarihinde “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmıştır. Yayınlanmış olan GIB duyurusunda, e-Arşiv Teknik Kılavuzuna “Faturanın alıcıya kağıt ortamda iletilmesi durumunda, müşteriye verilen kağıt çıktı üzerinde …